REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy maxfitness.pl prowadzi sprzedaż sprzętu sportowego za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Sklep prowadzony jest przez Joannę Jasion prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. MAX-FIT Joanna Jasion, ul. Ogrodowa 2, 48-120 Baborów, NIP: 7481523748.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawierzonej z klientem. 
4. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18-tego roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze. 
5. Dane osobowe rejestrowane w sklepie Internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U 1997nr133 po. 833) o ochronie danych osobowych.
6. Ceny towarów prezentowanych w sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia paragony i faktury VAT. 
7. Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez klienta.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, które znajdują się w ofercie oraz do wprowadzenia nowych towarów i usuwania już istniejących, a także prowadzenia akcji promocyjnych i marketingowych.
9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu oraz otrzymane po zakupie towaru w chwili potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu.
10. Zdjęcia towarów umieszczane w sklepie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech produktu. 
11. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w sklepie internetowym stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach Internetowych bądź aukcjach bez zgody właściciela sklepu. 
12. Sklep maxfitness.pl nie łączy promocji i rabatów.
13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, które obowiązuje od momentu publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu będzie obowiązywała wersja regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
14. Właściciel sklepu może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, w szczególności gdy:
a) klient podał dane niezgodne z prawdą , niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu, 
c) dopuścił się zachowań, które zostaną uznane przez właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię właściciela sklepu.

II ZAMÓWIENIA 
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.
2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie regulaminu.
3. Zamówienia przyjmowane są przez 7dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem sieci internetowej. 
4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia.
5. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez kupującego wpłaty za zakupiony towar. W przypadku płatności za pobraniem wysyłka realizowana jest w ustalonym wcześniej dniu roboczym. Możliwy odbiór osobisty w Baborowie przy ul. Ogrodowej 2 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 737-464-767.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia i weryfikacji danych podanych przez klienta.
7. Zamówienie będzie zrealizowane jeżeli towar jest dostępny w sklepie. W innym przypadku klient zostanie poinformowany i podejmie decyzję czy zrealizować niepełne zamówienie lub anulować je, bądź też skorzystać z innej oferty.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy występują błędy w opisie produktu, ceny bądź stanu magazynowego w sklepie.
9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.


III PŁATNOŚCI I WYSYŁKA 
1. Klient ma do wyboru następujące płatności
a) przelewem na podany numer konta - 29 1050 1517 1000 0092 1117 6848 - ING Bank Śląski,
b) osobiście 
c) za pobraniem - zaplata następuje gotówką przy odbiorze towaru - doliczona zostaje opłata manipulacyjna w kwocie 9zł. 
W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 48h od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie usunięte. 
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawcy. 
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 
4. Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX. 
5. Zamówień nie realizujemy poza granicami kraju. 
6. W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu.
7. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.
8. Czas realizacji wynosi do 14 dni kalendarzowych
9. Za opóźnienia wynikające z działania firmy kurierskiej sklep nie ponosi odpowiedzialności.

IV REKLAMACJE 
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na życzenie klienta).
2. W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z umową, klient powinien odesłać towar wraz z opisem niezgodności na adres 48-120 Baborów ul. Ogrodowa 2.
3. Przesyłka z towarem podlegającym reklamacji powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady i żądania (wymiana, naprawa, zwrot gotówki), a także dane klienta wraz z numerem konta do przelewu.
4. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona i będzie wiązać się z wysłaniem towaru do klienta, koszty realizacji wysyłki ponosi sklep.
5. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty związane z reklamacją pokrywa klient.
6. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta, a gdyby to nie było możliwe, to poinformuje klienta o terminie w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.
7. Asortyment marki Kettler przeznaczony jest do użytku domowego. Przedmioty użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem (np. masowo, publicznie) nie są objęte gwarancją.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru klientowi. Towar należy odesłać na adres 48-120 Baborów ul. Ogrodowa 2.
2. Zwracany towar musi być nienaruszony i kompletny wraz z opakowaniem i dowodem zakupu.
3. Zwracany towar należy zapakować tak, aby nie został uszkodzony w czasie transportu.
4. Koszty odesłania towaru ponosi klient 

VI OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
2. Klient na prawo do wglądu swoich danych i do ich korekty.
3. Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych z bazy sklepu. 

VII POSTANOWINIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy prawa polskiego.