Sklep MAX-FIT Joanna Jasion udziela gwarancji od 24 do 36 miesięcy na oferowany asortyment marki KETTLER. Urządzenia objęte gwarancją a wymagające interwencji serwisowej odbierane są od Klienta na koszt Sprzedającego i dostarczane do punktu serwisowego. W określonych przypadkach Sprzedający zostanie poproszony o udostępnienie - po uprzednim uzgodnieniu terminu - towaru w miejscu, w którym się on znajduje.

Sprzedawane urządzenia są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. W przypadku ich użycia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, Gwarancja wygasa. Celem złożenia reklamacji należy wypełnić odpowiedni DRUK i przesłać go na adres Sklepu lub - po uprzednim zeskanowaniu - na sklepową pocztę e-mail.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI

1. Usterki uznane przez Gwaranta zostaną usunięte bezpłatnie poprzez naprawę lub wymianę części w jak najkrótszym terminie.
2. Gwarancja obejmuje usunięcie takich usterek, które - w sposób dający się udowodnić - wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.
3. Wszelkie czynności związane z konserwacją, regulacją urządzenia oraz czyszczeniem nie są objęte Gwarancją.
4. Uszkodzenia przypadkowe i celowe o charakterze mechanicznym oraz termicznym (stłuczenia, wgniecenia, zagięcia, zarysowania, zawilgocenia itp.) nie są objęte Gwarancją. Podobnie jak niewłaściwe i niedbałe użytkowanie urządzenia.
5. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się w drodze normalnego użytkowania, tj. siłowników hydraulicznych, sprężyn, pasków napędowych, łożysk, przewodów, linek, okładzin, elementów gumowych czy baterii.
5. Dowód zakupu jest podstawą przyjęcia reklamacji (paragon lub faktura VAT)
6. Podstawą reklamacji jest dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające dokładne informacje o okolicznościach powstałej wady. Poza tym należy podać wszystkie dane kontaktowe oraz numer zamówienia oraz zadeklarować rodzaj żądań reklamacyjnych.
7. Urządzenie powinno być utrzymane w należytym stanie higienicznym.
8. Po przyjęciu reklamacji towar trafia do dystrybutora, który podejmuje decyzję odnośnie reklamacji.
9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w trakcie 14 dni od otrzymania przesyłki lub zgłoszenia reklamacyjnego. Przed upływem tego czasu klient otrzyma informację zwrotną.
10. Sklep nie odbiera przesyłek towarów wysłanych za pobraniem.
11. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty serwisu na miejscu oraz przesyłki pokrywa kupujący.