I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Serwis) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie http://maxfitness.pl/. F.H.U. MAX-FIT Joanna Jasion, właściciel serwisu internetowego http://maxfitness.pl/, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników odwiedzających serwis.

II. Dostęp do Danych Osobowych i ich korekta

Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma do tego prawo i powinien zgłosić właścicielowi chęć ich usunięcia.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, bądź w przypadku wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, użytkownik powinien skontaktować się z firmą przy wykorzystaniu danych kontaktowych widniejących na stronie.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

III. Google Analytics

Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania strony http://maxfitness.pl/ i dopasowywaniu do Państwa oczekiwań.
Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane.
Nie udostępniamy posiadanych danych o Użytkownikach odwiedzających stronę http://maxfitness.pl/ podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji, iż o przedmiotowe dane zwróci się sąd lub uprawniony do tego organ administracji publicznej.
W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie zastaną zamieszczone na tej stronie

Pliki Cookies

Na stronie internetowej http://maxfitness.pl/ zostały użyte "ciasteczka" – cookies.
Niniejsza polityka cookies odnosi się do serwisu internetowego http://maxfitness.pl/, którego operatorem jest F.H.U. MAX-FIT Joanna Jasion. Termin "cookie" został tutaj użyty w odniesieniu do ciasteczek i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

Co to są Cookies?

Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowe. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.
Ciasteczka używane w serwisie internetowym http://maxfitness.pl/ są bezpieczne, nie przechowują danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie użytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.

Jakiego rodzaju cookies używamy?

Serwis internetowy http://maxfitness.pl/ wykorzystuje następujące pliki cookies:
1. tymczasowe – pliki te przechowują informacje odnośnie akcji wykonanych przez użytkownika podczas aktywnej sesji korzystania z serwisu internetowego. Tymczasowe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu serwisu internetowego. Zablokowanie tymczasowych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego.
2. cookies osób trzecich: pliki przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera serwisu internetowego. Partnerami serwisu internetowego http://maxfitness.pl/ są:
Google Analytics - http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Facebook - http://www.facebook.com/help/cookies
3. trwałe – pliki te przechowują preferencje użytkownika dotyczące działania serwisu internetowego oraz jego wyglądu. Służą one do zapamiętywania danego komputera i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Trwałe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym w nich okresie ważności. Wykorzystując trwałe pliki cookie zwiększamy komfort użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.

Czy pliki Cookies przechowują dane osobowe?

Serwis internetowy http://maxfitness.pl/ w większości przypadków nie zbiera i nie przechowuje w plikach cookie danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, nip, pesel czy dane teleadresowe. Są jednak miejsca, w których zaznaczając pole "zapamiętaj mnie" zachowujemy w zaszyfrowanej postaci dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcjonalności.

Jak zablokować lub usunąć cookies?

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego http://maxfitness.pl/ może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki cookies na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć cookies należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej - instrukcję blokady lub usunięcia plików cookies znajdzują się w w pliku / menu pomocy.
Informujemy, że zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu internetowego lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.

Uwagi

Niniejsza polityka plików "cookies" może ulec zmianie na wskutek zmian funkcjonalności serwisu internetowego lub zmian w sposobie obsługi "cookies" osób trzecich.
F.H.U. MAX-FIT Joanna Jasion nie odpowiada za stosowaną politykę cookies w innych serwisach internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone w serwisie http://maxfitness.pl/

IV. Uwagi końcowe

F.H.U. MAX-FIT Joanna Jasion zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych obejmujących gromadzenie i wykorzystywanie tychże danych, jak również przestrzegania niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności regulują przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych powierzanych nam przez samych użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych.

V: Obowiązek informacyjny związany z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem danych użytkowników sklepu internetowego http://www.maxfitness.pl jest firma F.H.U. MAX-FIT JOANNA JASION, ul. Ogrodowa 2, 48-120 Baborów, NIP: 748-152-37-48, e-mail: sklep@maxfitness.pl/ 

2. Osobą odpowiedzialną za ochronę i przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny w firmie jest właściciel firmy - Joanna Jasion.

3. Wszelkie dane osobowe w firmie przetwarzane są w zgodzie z przepisami i na poniższej podstawie:

a) dobrowolnym wyrażeniu zgody przez właściciela danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

b) zawarcia umowy kupna - sprzedaży lub działań dążących do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

c) wszelkich obowiązków księgowo-rachunkowych ciążących na sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d) prowadzenia danych w celach analityczno-statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe klientów sklepu przetwarzane są w określonym czasie, a mianowicie:

a) do czasu ciążącego na nas obowiązku prawnego

b) ustania możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy kupna-sprzedaży

c) do czasu cofnięcia zgody, o ile była ona podstawą przetwarzania danych

d) do czasu wycofania zgody w przypadku przetwarzana danych na cele marketingowe

5. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osovowych

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) żądania przeniesienia danych z dotychczasowego administratora na innego

6. Każdy klient posiadający zarejestrowane konto w sklepie ma prawo skorzystać z opcji jego usunięcia lub bycia zapomnianym poprzez wykorzystanie stosownej funkcji po zalogowaniu się w panelu konta.

7. Część danych może być udostępniona innym podmiotom, z usług których korzystamy celem zapewnienia płynności prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród tych podmiotów zewnętrznych znajdują się:

a) biuro rachunkowe

b) firma świadcząca usługi dostawy towarów

c) firma zapewniający hosting strony

d) firma opiekująca się sklepem od strony technicznej

e) firma obsługująca wybrane metody płatności

f) firma świadcząca usługi statystyczno-analityczne

g) instytucje publiczne, na żądanie których administrator zobowiązany jest udostępnić dane osobowe. 

8. Wszelkie dane osobowe przechowywane przez sklep dodatkową są szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.